SpyderLENSCAL

 

 

 

快速、可靠的测量及调整相机与镜头的对焦性能。

 

 

 

 

下载规格表
观看视频
摄影与设计联系方式

自动对焦校准

 

辅助校准相机与镜头的自动对焦功能,并将其保存在自定义设置里。该解决方案快速、简便,适合于可换镜头与数码单反机身,借助新数码单反自动对焦微调技术,以实现准确对焦。

<

Datacolor 摄影与设计 SpyderLenscal

Datacolor 摄影与设计 SpyderLenscal

<

自助调试

 

不必频繁将设备送修。利用准确且可重复的镜头校准以及新版数码单反机身,您可以自行检查或校准镜头。

配套硬件

 

集成水准仪与三脚架,其硬件紧凑、轻便、耐用,助您轻松调节摄影设备。

<

Datacolor 摄影与设计 SpyderLenscal

 • Datacolor SpyderLENSCAL
 • 快速入门指南

 

 • DSLR 或其他能够储存镜头自动对焦校正的相机
 • 本相机能够驱动的自动对焦镜头
 • 无操作系统要求,因为该工具完全在照相机的菜单内工作

 

SpyderLENSCAL校准蜘蛛: 支持的相机列表(2020 年 1 月)

 

 • Canon (1Dc, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1Dx, 1DxMkII, 50D,
  5DMkII, 5DMkIII, 5DMkIV, 5DS, 5DS R, 6D, 6DMkII, 70D, 7D, 7DMkII, 80D, 1DXMkIII, 90D)
 • Nikon (D3, D300, D300s, D3s, D3x, D4, D4s, D5, D500, D600, D610, D700, D7000, D7100, D7200, D750, D7500, D800, D800E, D810, D810A, D810E, D850, Df)
 • Sony (A6000, A68, A77, A77MKII, A850, A900, A99, A99II, A5100, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600, A7R, A7R2, A7R3, A7R4, A7, A7M2, A7M3, A7S, A7S2, A9, A9M2, Mirrorless with LA-EA2, LA-EA3 and LA-EA4 Mount with Phase Detection AF function used/LA-EA2LA-EA4,use sony A Mount lens)
 • Olympus (E-30, E-5, E-620, E-M1 (only when used with 4/3 lens adapter), E-M1MkII)
 • Pentax (K5-IIs, K5-II, K-x, K-r, K-7, K-70, K5IIs, K5II, K-50, K-5, K-3II, K-30, K-3, K-20D, K-200D, K-2000/K-m, K-1, 645Z, 645D, k-1m2, kp, k-s1, k-s2)
 • Hasselblad (H4D, H5D, H6D)

 

 1. Canon – AF Microadjustment
 2. Nikon – AF Fine Tune
 3. Sony – AF Micro Adjustment
 4. Olympus – AF Focus Adjust
 5. Pentax – AF Adjustment